PRAVIDLA

 

  1. Hlasování probíhá po dobu celého měsíce ledna!

  2. Hlasování probíhá v samostatných kategoriích: nejlepší dramaturgie, pohoda klub, nejlepší zvuk, nejlepší interiér, nejkrásnější obsluha, nejlepší pivo, koncert a párty roku, regionální kapela a dj roku.

  3. Hlavní kategorie KLUB ROKU je vyhodnocena na základě umístění klubů v jednotlivých samostatných klubových kategoriích (tedy mimo koncertu, párty, kapely a dje roku). Za umístění na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích získávají kluby 3, 2 nebo 1 bod. Jejich součet pak určí pořadí v hlavní kategorii. V případě rovnosti bodů rozhodují pomocná kritéria (počet vítězství, body z rozšířeného bodování na prvních 5 místech, součet všech hlasů).

  4. Hlasující může hlasovat buď pro klub nabízený v nabídce pořadatele, nebo může uvést klub, jež do nabídky z nějakého důvodu zařazen nebyl.

  5. Hlasující nemusí hlasovat ve všech kategoriích. Stačí, dá-li hlas alespoň v jedné z nich.

  6. Hlasující musí uvést své skutečné jméno, příjmení a kontakt (telefon nebo e-mail) pro případ výhry (kontakt nebude zveřejněn). V případě neuvedení nebude hlas započten.

  7. Každý může hlasovat pouze jednou.